Wat zijn de eisen aan de verklaringen?

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie controleert de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- en EMG-verklaringen inclusief de bijbehorende onderbouwing.

Zij doet dat aan de hand van de uitgangspunten zoals weergegeven in de per 1 januari 2021 geldende NTA 8800. In verband met de uitgestelde ingangsdatum van deze NTA 8800 is het ook nog mogelijk om controle aan te vragen voor de thans nog vigerende NEN 7120, ISSO-publicatie 82.1 (woningen) en/of ISSO-publicatie 75.1 (utiliteitsbouw). U moet hierbij wel rekening mee houden dat later in dit jaar alsnog een controle op basis van de NTA 8800 dient te geschieden (Niet gratis!). Hoe vollediger de aangeleverde informatie, hoe sneller de toetsing kan plaatsvinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws