Wat zijn de eisen aan de verklaringen?

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie controleert de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- en EMG-verklaringen inclusief de bijbehorende onderbouwing.

Zij doet dat aan de hand van de uitgangspunten zoals weergegeven in de per 1 januari 2021 geldende NTA 8800. In verband met de uitgestelde ingangsdatum van deze NTA 8800 is het ook nog mogelijk om controle aan te vragen voor de thans nog vigerende NEN 7120, ISSO-publicatie 82.1 (woningen) en/of ISSO-publicatie 75.1 (utiliteitsbouw). U moet hierbij wel rekening mee houden dat later in dit jaar alsnog een controle op basis van de NTA 8800 dient te geschieden (Niet gratis!). Hoe vollediger de aangeleverde informatie, hoe sneller de toetsing kan plaatsvinden.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

BCRG op de Vakbeurs Energie

08-07-2022

Op 11, 12, en 13 oktober a.s. kunt u BCRG weer ontmoeten op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

De beurs is ...

Meer nieuws