Koppeling software (API)

Voor het verkrijgen van een datakoppeling (API-key) kunt u contact opnemen met het secretariaat van BCRG. Via de API-key kunnen de noodzakelijke gegevens voor energieberekeningen automatisch worden opgevraagd. De aanvragen worden individueel behandeld.

De software ontwikkelaars voor de op basis van de NTA 8800 te maken berekeningen maken gebruik van een dergelijke koppeling waarmee direct uw juiste gecontroleerde prestaties in de software beschikbaar is.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Meer nieuws