Koppeling software (API)

Voor het verkrijgen van een datakoppeling (API-key) kunt u contact opnemen met het secretariaat van BCRG. Via de API-key kunnen de noodzakelijke gegevens voor energieberekeningen automatisch worden opgevraagd. De aanvragen worden individueel behandeld.

De software ontwikkelaars voor de op basis van de NTA 8800 te maken berekeningen maken gebruik van een dergelijke koppeling waarmee direct uw juiste gecontroleerde prestaties in de software beschikbaar is.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwkundig

PV-cellen

Ruimtekoeling

Ruimteverwarming

Tapwater

Ventilatie

Verklaring en de NTA 8800

02-07-2020

De wettelijke invoering per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft ook consequenties voor de gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardighei...

Planning regeling Energielabels

25-05-2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen geb...

Meer nieuws