Meer zekerheid bij brandveiligheid van de gebouwde omgeving

Om de kwaliteit van de brandveiligheid van de gebouwde omgeving te verhogen is er vanuit verschillende partijen een behoefte om gecontroleerde kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen van bouwkundige producten te ontsluiten. Deze verklaringen zullen worden opgenomen in de databank van BCRG, deze databank kan door iedereen kan worden geraadpleegd.  
De verklaringen, die niet op basis zijn van een geharmoniseerde norm zijn opgesteld, worden door een onafhankelijk deskundig College gelijkwaardigheid brandveiligheid (CB) gecontroleerd. Alleen indien het College de onderbouwing voldoende vindt wordt de verklaring opgenomen in de databank.

De databank en de werkzaamheden van het CB worden door de stichting Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) gefaciliteerd. Onze database wordt momenteel geschikt gemaakt om met ingang van het 4e kwartaal ook gecontroleerde verklaringen te presenteren met betrekking tot de brandveiligheid van bouwkundige producten zoals onder andere brandveilige deuren en brandveilige kozijnen in de gebouwde omgeving.

Wij gaan er zonder meer vanuit dat, met deze uitbreiding van de database, de zekerheid en vergelijkbaarheid van de gepresenteerde productspecificaties wordt versterkt. Hiermee wordt er een meer betrouwbare en uniforme gegevenskwaliteit geboden aan de architecten, adviseurs, inspectiebedrijven en bouwbedrijven etc.

De eerste fabrikanten hebben zich inmiddels gemeld, onze experts buigen zich komende periode over de aangeleverde gegevens zodat de eerste producten in 2022 in de databank verschijnen.