Informatieplicht energiebesparing vanaf 1 juli 2019

De Wet Milieubeheer verplicht ondernemers tot energie besparen. Er was geen controle dus veel ondernemers besteedden daar geen of te weinig aandacht aan. De wet geldt voor bedrijven die een bepaalde hoeveelheid energie gebruiken; een gasgebruik van meer dan 25.000 m3  en/of een stroomgebruik van meer dan 50.000 kWh.

De verantwoording voor de controle op naleving van deze wet lag bij de gemeenten. Omdat de gemeenten daar geen kosten voor wilden maken bleef het resultaat ver af  van de doelstelling.  Om de beoogde verlaging van de CO2  uitstoot toch te bereiken heeft de Overheid een andere strategie gekozen. Vanaf 2019 krijgen de bedrijven een informatieplicht. De bewijslast of er aan energiebesparing wordt gewerkt wordt nu bij het bedrijf neergelegd.

Bij het voornoemd zakelijk energiegebruik zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen voor zover deze binnen 5 jaar terug verdiend kunnen zijn. De overheid heeft per sector aangegeven wat erkende energie bespaarmaatregelen zijn.

De eerste keer dat je als bedrijf verplicht bent om de genomen energiebesparende maatregelen te melden is op 1 juli 2019.